Yönetim


Prof. Dr. Necmi AKSOY
Merkez Müdürü

Doç. Dr. Engin EROĞLU
Merkez Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Bilal ÇETİN
Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Hülya ÜNVER
Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Şemsettin KULAÇ
Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Turgay BİRTÜRK
Yönetim Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Zübeyde Filiz ARSLAN
Yönetim Kurulu Üyesi