Yönetim


Doç. Dr. Engin EROĞLU
Merkez Müdür Vekili

Dr. Öğr. Üyesi Bilal ÇETİN
Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Hülya ÜNVER
Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Şemsettin KULAÇ
Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Turgay BİRTÜRK
Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Zübeyde Filiz ARSLAN
Yönetim Kurulu Üyesi